1 انتخاب ساعت
2 تکمیل اطلاعات
3 پایان
دکتر محمدهادی رفیعی

دکتر محمدهادی رفیعی

فوق تخصص جراحی اطلفال و نوزادان

فلوی جراحی ترمیمی و ارتوپدی اطفال از انگلستان

در حال حاضر نوبتی جهت رزرو وجود ندارد.
ساعات کار مطب:
شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16:30 الی 18
رزرو نوبت از ساعت 19 روز قبل امکانپذیر می باشد.
آدرس مطب: اصفهان - خیابان شمس آبادی - چهارراه قصر - مجتمع قصر
تلفن مطب: 03132365012